Contul meu
Coșul meu

Nu ai niciun produs in cos.

Închide

Regulament campanie PRO400

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "PRO400" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. NYS Experience S.R.L., cu sediul în Str.  Mendeleev Nr. 5, Et. 2, Bucureşti, Sector 1, 010361, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI RO29704683, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. NYS Experience S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.


Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "PRO400".

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 27 februarie 2024 - 31 iulie 2024, pe https://dyson.360.ro, pentru uscătorul de păr Dyson Supersonic participant în campanie și semnalizat cu banner în pagina de produs, din stoc, achiziţionat în perioada mai sus menţionată, denumit în continuare „Produsul”.  


Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele din categoria Uscătoare păr Dyson Supersonic din stoc, participante în campanie și semnalizate cu banner în pagina de produs, achiziţionate de pe https://dyson.360.ro


Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsul menţionat la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https://dyson.360.ro.  


Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – 400 lei Extra Reducere la achiziționarea Uscătorului de păr Dyson Supersonic Professional Edition HD11, Argintiu,  participant în campanie și aflat în stoc, folosind codul de reducere PRO400 pe https://www.360.ro/dyson, în perioada 27 februarie 2024 - 31 iulie 2024. Produsul trebuie achiziţionat de Participanţi în perioada Campaniei de pe https://www.360.ro/dyson.  Codul produselor la precomandă sau accesoriilor nu se cumulează cu alte coduri de reducere.


Produsul Dyson la care se poate aplica codul de reducerePRO400 este următorul:

MODELCOD PRODUS
Uscător de păr Dyson Supersonic Professional Edition HD11, Argintiu
392966-01


Participanții pot achita comenzile online în 12 rate fără dobândă. Mai multe detalii despre modalitățile de plată sunt disponibile aici: https://www.360.ro/dyson.


Art. 5.2. Mecanismul campaniei

Produsul achiziţionat în perioada Campaniei va fi semnalizat în pagina https://dyson.360.ro. Această ofertă va fi valabilă doar în perioada Campaniei. Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în perioada respectivă. Produsul din campania "PRO400" va fi disponibil pe site-ul https://dyson.360.ro în limita stocului existent, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei.


Fiecare achiziție este limitată la o cantitate maximă de 2 produse cu același cod de produs, iar coșul de cumpărături nu poate conține mai mult de 10 produse.


Campania "PRO400" NU se cumulează cu alte vouchere.


Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare sunt disponibile aici: https://dyson.360.ro/modalitati-de-plata-si-livrare.


Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.


Articolul 7. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.


Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@dyson.360.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.


Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://dyson.360.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.